Info

Riksförbundet Barnens Dag har utsett Kristianstadbygdens Barnens Dag förening till

ÅRETS BARNENS DAGSFÖRENING i Sverige.

Och får därför mottaga Bernadottekannan 2009.

Högtidligt överlämnande av ”Bernadotte-Kannan” i silver sker under

Barnens dagsfirandet lördagen 1 augusti kl. 13.00 Stora Scenen i Tivoliparken Kristianstad av styrelsemedlem Lena Olofsson, Riksförbundet Barnens Dag

Bernadotte kannan:

Denna kanna skänktes av Lennart Bernadotte till Barnens Dag 1951.


Barnens Dags Riksförbund använder denna silverkanna som vandringspris
för att fira enskilda Barnens Dags Föreningars jubileer eller goda bedrifter.

Alla som hedrats med silverkannan finns inristade i kannans botten.

Likaså lyder Barnens Dags Riksförbund under Konungens beskyddarskap.

Se:  http://www.royalcourt.se

För ytterligare information ring.

Ordförande i Kristianstadsbygdens Barnens Dags Förening Ronny Nilsson 0708-88 42 29

mail ronny.hassan@telia.com eller projektledaren Jan Jönsson 0708-67 01 64 mail info@barnensdag.nu