Välkommen till Barnens dag Tosselilla 21-22 augusti 2021

INFO kommer efterhand

 

Nu är det tid för Företag, Föreningar och Ideella organisationer att anmäla sig.

Via telefon 0708-67 01 64, eller email:marknadskonsulteniahus@gmail.com